Mapleview Intermediate School February 2018

 

Date Event
2018-02-01 (Thu) Intramural girls basketball 2:50 PM - 3:50 PM
2018-02-05 (Mon) Battle of the Books (Intramurals) 2:50 PM - 3:45 PM
Bobcat Coders (Intramurals) 2:50 PM - 4:00 PM
Intramural boys basketball 2:50 PM - 4:00 PM
2018-02-06 (Tue) Intramural girls basketball 2:50 PM - 3:50 PM
2018-02-07 (Wed) Bobcat Coders (Intramurals) 2:50 PM - 4:00 PM
Intramural boys basketball @ Woodland 3:30 PM - 5:15 PM
2018-02-08 (Thu) Intramural girls basketball @ Woodland 3:30 PM - 5:15 PM
2018-02-12 (Mon) Battle of the Books (Intramurals) 2:50 PM - 3:45 PM
Bobcat Coders (Intramurals) 2:50 PM - 4:00 PM
2018-02-14 (Wed) Bobcat Coders (Intramurals) 2:50 PM - 4:00 PM
2018-02-16 (Fri) Early Dismissal 11:20 AM - 12:20 PM
2018-02-19 (Mon) Battle of the Books (Intramurals) 2:50 PM - 3:45 PM
Bobcat Coders (Intramurals) 2:50 PM - 4:00 PM
2018-02-20 (Tue) Bobcat Coders (Showcase of work) 3:00 PM - 4:00 PM
2018-02-23 (Fri) Talent Show 1:00 PM - 2:45 PM